Inici‎ > ‎Actualitat‎ > ‎

Actualitat

Signat el Primer Conveni Col·lectiu de Ports
i Dàrsenes Esportives de CatalunyaCCOO va signar divendres passat el Primer Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes Esportives de Catalunya, en el qual per primera vegada es regularitzen les condicions de treball del sector. Fins ara, les relacions laborals dins l'àmbit de ports i dàrsenes esportives venien determinades per altres convenis que en cap cas recollien les especificitats pròpies d'aquests serveis nàutics. 

Amb la signatura d'aquest acord, Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma de tot l'Estat a registrar un conveni d'aquestes característiques, que donarà cobertura als treballadors de 47 ports i dàrsenes esportives. La vigència del document s'estendrà des d'ara i fins al 31 de desembre de l'any 2020.

Entre d'altres millores, el conveni inclou una clàusula molt àmplia sobre subrogació, la possibilitat de jubilació parcial voluntària per aquells treballadors menors de 65 anys o mesures en matèria de protecció social en els casos de malaltia i accident de treball. A més a més, se'n preveu la creació d'un Observatori per a la igualtat d'oportunitats sectorials i es blinda la seva ultraactivitat, sent totalment vàlid fins a la signatura d'un nou acord.

CCOO valora molt positivament el document signat i la bona predisposició i voluntat present en tots els components de la Comissió Negociadora.

Barcelona, 24 d'octubre del 2016

Comments