Inici‎ > ‎Actualitat‎ > ‎

Actualitat

CCOO signa el III Conveni Estatal dInstal·lacions Esportives i Gimnasos


Lacord signat, amb vigència per als anys 2014 i 2015, suposa un important salt quantitatiu i qualitatiu per als treballadors dun àmbit laboral molt precari. Així, sha acordat un increment salarial automàtic de lIPC + 0,50% (abans IPC + 0,25%) per a les pròrrogues dun conveni que manté la clàusula dultraactivitat. Així mateix, shan pactat increments en el plus transport (de 1,69 € a 2,5 / dia), a les hores extres festives (1,75% per cada hora treballada) i en les ordinàries (1,50% per cada hora treballada); en la nocturnitat (15% hora diària) i actualització de dietes. Com a novetat, es crea un complement de mobilitat per als que treballen en diferents localitats en una mateixa jornada, que es calcula en un 15% del salari base.


La reducció de la jornada anual ha estat un altre dels avanços d
aquesta negociació, establint-se la mateixa en 1.760 hores per al 2014 i 1.752 per al 2015 (fins ara 1.778). Excepcionalment, i davant la impossibilitat daplicar la reducció per a aquest any quan es publiqui el conveni, les plantilles gaudiran duna jornada de descans retribuït en compensació. De manera addicional es milloren els permisos retribuïts per mort, hospitalització o malaltia (passen a 3 dies); es permet el gaudi dels 3 dies d
assumptes propis sense justificació prèvia i es compensen les tardes del 24 i 31 de desembre si es treballen. Les vacances es milloren i passen de 30 dies naturals a 23 dies laborals (25 dies per a personal de marines i ports esportius). 


Incorpora les activitats esportives de golf, ports esportius i marines
S
ha procedit, com així ho manava el II Conveni, a lampliació de làmbit funcional, de manera que s
incorporen
les
activitats esportives de golf, ports esportius i marines. Derivat daixò apareixen noves categories professionals, alhora que shan definit i delimitat millor d
altres ja existents.

 
Pel que fa a mesures de conciliació dels períodes de lactància, es podran acumular en 15 dies laborables i s
introdueix una llicència sense retribució, per al personal amb almenys un any dantiguitat, de durada mínima d’un mes i màxima d’un any, amb reserva del lloc de treball.


En matèria d
igualtat s
introdueix la definició de lassetjament sexual i per raó de sexe i es desenvolupa el procediment dactuació.


Cal destacar també la millora en els drets sindicals amb l
increment del crèdit horari a 20 hores mensuals per als delegats i delegades, qüestió rellevant per millorar la representació dels treballadors, especialment a les petites empreses.


Per al Sector de Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci i Esport de CCOO el nou conveni col·lectiu és, sens dubte, un bon acord que millora substancialment les condicions del personal dels gimnasos i instal·lacions esportives. No obstant això, caldrà seguir defensant l
ocupació de qualitat en els propers anys i continuar apostant per un model de contractació estable, de jornades completes i retribucions dignes que superin el
mileurisme tan instaurat en el sector.


Madrid, 14 de juliol del 2014

Comments